Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kedves Barátaim,

 

A „technika ördöge” miatt félévig nem működött a honlapom.

Most megmaradva a megszokott Indítlak címnél, újból megszólalok a www.inditlak.eoldal.hu weblapon.

Kérem adjátok tovább baráti körünk minden tagjának az elérhetőséget, az új címet.

A 2016 előtti írásaim és prédikációim továbbra is megtalálhatóak a www.inditlak.hu weblapon.

 

Mindenkinek küldöm kis keresztemet + szabolcs atya

 

_dsc0701_fb_kicsi.jpg

 

 

MENNYBEMENETEL

2017.05.26

A  LEGYŐZHETETLEN KRISZTUS.

 

A mai vasárnap elkezdődik a krisztusi dráma utolsó felvonása. Húsvét után negyven nappal  Jézus végleg itt hagyja a Földet, és emberi szemmel többet senki nem láthatja, füllel nem hallhatja, kézzel nem érintheti. Az általunk ismert és használt dimenziókból kilép, és egy nekünk még ismeretlen másikba távozik.

 

Legújabb interjú Boulad atyával az iszlámról

2017.05.22

Egy váratlan találkozás személyes élményéről  

Május 13-a szombattól Henri Boulad egyiptomi jezsuita a vatikáni rádiós jezsuiták Residenza Canisio rendházában vendégeskedett. Olasz fokoláre mozgalom hívta meg előadásra a Róma melletti Grottaferratába a már 85 éves atyát.Vasárnap a reggelinél, ahogy beléptem, azonnal felismerni véltem őt. Sötét öltönyén, a papi kereszt mellett kitűzve a magyar kokárdánk. Ez nagyon mélyen megérintett, levegő után kapkodtam, de aztán nagyon forrón és szorosan átöleltük egymást. Jezsuita a jezsuitát, pap a papot ölelte és még a magyar állampolgár a honfitársát. A többi jezsuita erre az ölelős találkozásra fölállt és megtapsoltak bennünket. Jól tudták, hogy mi a különlegessége ennek az ölelésnek: a magyar felségjelvénnyel európai uniós polgárrá lett Boulad atyának szólt a taps, aki most az Európai Unióba magyar állampolgárként érkezett. Másnap reggel szobájában fölkerestem a riporter magnómmal.                        

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Egyház

Húsvét 6.vasárnapja -„ A VIGASZTALÓ NÁLATOK LAKOZIK ÉS BENNETEK MARAD ”

2017.05.19

Jn 14,15-21

Megható, ahogy Édesanyánk nevel minket. Közeledik Pünkösd, és egyre mélyebb titkokat tár fel nekünk az utolsóvacsorán elhangzott szavakból. Az Úr látta, hogy tanítványai  kétségbe esnek gyakran ismételt búcsú-szavai miatt: ” kis idő, és nem láttok többé”. Teljes lelki sötétség szakadt rájuk, a lélek sötét éjszakája. János evangelista írja is: „ akkor éjszaka volt”. Szimbolumnak is vehetjük ezt a zseniális időmeghatározást. Már ekkor megszakadt a szíve értük, mielőtt másnap a kivégző osztag lándzsával átdöfte volna oldalát.

 

„AKI SZEREET ENGEM, ÉN IS SZERETNI FOGOM…”

2017.05.11

Jn 14

Búcsúzik az Isten Fia. Ő már tudja, hogy ez a vacsora tényleg az utolsó. Ezért Ő is, az apostolok is érzik, hogy más ez az éjszakába nyúló beszélgetés, mint az előbbiek. Megrendítette őket Jézus viselkedése, és az első percekben nem értették, miért  térdel le sorban lábuk elé. A lábmosás mindig a cselédnek, a szolgának volt a feladata…..

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Egyház

„….DE SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL….”

2017.05.09

„Schmidt Mária tanulmánya elé”

Kétezer év óta tízezrek, milliók imádkozzák naponta a Miatyánkot, az Úr imáját. Higgyük el, hogy ennek minden szava isteni pecséttel van ellátva. Ha az Úr Jézus e rövid imádságban külön kitér a Gonoszra, akkor legyünk meggyőződve, hogy Isten szándéka szerint imádkozunk, amikor azt kérjük az Atyától, hogy „Szabadíts meg a Gonosztól”.

 

ÚTON A JÓ PÁSZTORRAL

2017.05.05

-Anyák napjára-

Nincs abban semmi különös, hogy első hallásra nem értették még az apostolok sem, hogy mit akar Mesterük mondani ezzel a példabeszéddel. A 21.század lakótömbjeiben élő hívek még kevésbé, hiszen nem látnak nyájat, pásztort, és aligha tudják, mi is az az akol. Igyekszem megmagyarázni,-éppen azért mert a magyarázás is pásztor-feladat.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Egyház

H I T V É D E L E M - AZ EGYHÁZ AZ ISTEN ÉS A TÁRSADALOM MÉRLEGÉN

2017.05.02

Ferenc pápa forradalma

Az utolsó száz évben egyre többször olvasunk olyan novellákat, regényeket, melyek arról szólnak, hogy vége az egyháznak! Sőt neves, Nobel díjas írók tollából olyan írások is megjelennek, hogy a pápát elüldözik Rómából, vagy kivégzik. Régebben már írtam, és elemeztem is ezeket a regényeket. A mostani eszmélődésem, meditációm apropója az a két évvel ezelőtt megjelent könyv, melynek írója a világszerte ismert német Andreas Englisch,- címe:  Der Kaempfer im Vatikan. Papst Franziskus und sein mutiger Weg. Ennek magyar fordítása: „ A Vatikán harcosa. Ferenc pápa és a bátorság útja”  Lazi Könyvkiadó Szeged.2016.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Egyház

Emmauszi útravaló

2017.05.01

Ó, ezek a vasárnapi evangéliumi tablók! Olyanok, mint egy csepp az óceánból. Mindegyik önállóan is magába öleli az egészet, a végtelent, az Istent emberi formában, hogy értsük, és emberi tökéletlenségünk, korlátoltságunk ellenére teljesen magunkévá tudjuk tenni. Ez Jézusunk isten-emberi zsenialitása. Mivel harminc éven át teljesen azonosult az emberi lét kiszolgáltatottságával, nagyon jól tudta, milyen nehéz hinnünk, amit nem látunk, elfogadnunk azt, ami nem kézzelfogható számunkra. Feltámadása után ezért akar segíteni  övéin,- mindent megtesz, hogy elhitesse velük: Feltámadtam! itt vagyok. Ezért olyan megható ez a mai jelenet is.

 

Prohászka Ottokár a Magyar Nemzetért pellengérre állítva!

2017.04.25

Pápai áldás Barlay Ödön Szabolcsnak
A Szentatya áldását és köszönetét tartalmazó levelet adott át Spányi Antal székesfehérvári püspök szeptember 9-én Barlay Ödön Szabolcs vasmisés atyának a Prohászka Ottokár életszentségéről szóló könyvéért, amelyet Barlay atya korábban egy német nyelvű kísérőlevéllel juttatott el Benedek pápának a nunciatúrán keresztül.
A „Prohászka Ottokár életének titka" című könyv magyar és angol nyelven jelent meg, és Prohászka püspök tiszteletének terjesztését és boldoggáavatásának elősegítését szolgálja.

 

 

Eperjes szavalat

2017.04.18

Jézus nagycsütörtökön, az utolsó vacsorán alapította az Eucharisztiát!!  Szeretettel kérlek hallgassátok meg korunk egyik legnagyobb művészének, Eperjes Károlynak az előadásában Babits Mihály csodálatos hitvallását!! E versben, létünk legszebb ajándékát, önmagát nekünk felkínáló Istent, az Oltáriszentség titkát, hatalmas művészi erővel, tömörséggel, alázattal köszöntik!!