Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az archívum

Cikkek találhatók

Megjelent legújabb lelkigyakorlatom a szeretetről

2017.01.05

wp_20161221_08_56_53_pro.jpg

 

A SZÁZÉVES ISTENÉRV - Portré Placid atyáról

2017.01.06

Konopás Noémi, Veczán Zoltán, 

2016. december 25. 

 

http://mno.hu/belfold/a-legboldogabb-ember-a-szovjetunioban-placid-atya-portre-1378020

 

Íme az ember, aki a halálkamrák árnyékában is az örömöt kereste, és nemcsak rabtársainak, de ezreknek adta vissza azóta is a hitet és az élni akarást. Placid atya Magyarország felelős vezetőiről és Isten megszámlálhatatlan csodájáról is nyilatkozott nekünk. Barátai, paptársai pedig róla meséltek.

 

Oriana Fallaci: Az értelem ereje

2017.01.12

Európának vége. Nem fogjuk tudni megvédeni Európát, de még Magyarországot sem.

Talán egy kicsit később lesz nálunk az, ami Nyugaton már van – de itt is ugyanaz lesz…

Svájcban, a muszlimok már 1995-ben elérték, hogy a Büntető Törvénykönyvbe betettek egy 261-es számú kiegészítő cikkelyt.

Ennek az alapján egy muzulmán bevándorló vallási rasszizmus, vagy faji diszkrimináció címen győzelmet arathat a bíróságon bármilyen személyes, ideológiai ellentét során.

 

Dienes Valéria: Miénk az Idő(1983) - MINDIG RÁGONDOLNI

2017.01.17

Azt is legjobban a  z e n e érteti meg velünk, hogy mit jelent az: mindig  RÁ-gondolni. Úgy kell kisérnie bennünket ennek a gondolatnak, mint mikor egy dallam jár velünk szüntelenül. Nem tudunk szabadulni tőle. Beleénekel minden munkánkba. Végigénekeli minden utunkat, megzenésíti minden mozdulatunkat. Ez a szabadulni nem tudás olyan visszatérő, de igazában el sem távozó együttlét a dallammal, amilyen semmi más élménnyel nem lehetséges. Egy kép nem tud olyan szüntelen folyamatossággal ránkfeküdni, mint egy melódia. Makacsul átfesti hangulatával eszmélésünk minden moccanását, nem tudunk lépni nélküle. Azt hisszük, hogy közben másra gondolunk, de mikor újra megszólal, érezzük, hogy tulajdonképpen közben is szólt, és ha nem is kerül figyelmünk fénypontjába, nem hallgatott el valójában soha. Ez a leghívebb eszméleti képe annak, amit ezen értünk: „mindig rágondolni”.

 

„ KÉZZELFOGHATÓ GONDVISELÉS ”

2017.01.23

Ritkán hallja az ember ezt a kifejezést, pedig mélyen evangéliumi. A Gondviselő Isten ugyanis legtöbbször nem közvetlenül nyúl bele életünkbe, hanem teremtményein keresztül segít. Szándékosan írtam a teremtményeket, mert nemcsak minket, embereket, hanem olykor állatokat, tárgyakat használ fel gondviselése eszközéül. Amikor váratlanul, minden előkészület nélkül olyan esemény történik velünk,mire nincs magyarázat, akkor érhető tetten a gondviselő Isten irgalma, jósága és végtelen gondoskodó szeretete. Órákon át tudnék beszélni ilyenekről. De most csak arról az egyről, mely az elmúlt héten történt velem.

 

AJÁNDÉKOK, AMELYEK NEM KERÜLNEK SEMMIBE

2017.01.27

 • a levert hangulatot nem venni komolyan,

 • a jogos panaszt nem melegíteni fel újra,

 • nem tenni szóvá, ha a másik hibázik,

 • nem elutasítónak venni, ha háttérbe szorulunk,

 • nem megsértődni egy félresikerült szón,

 • megtalálni az elismerő, dicsérő szót a jóra,

 • együttérző szó a megalázottnak,

 • becsületesen elismerni az elkövetett hibát,

 • bizonyos dolgokra aludni egyet,

 • egy jó szót szólni,

 • valakinek kezet nyújtani,

 • egy beteget felvidítani,

 • egy levél megírásával örömet szerezni,

 • jó tanácsot adni,

 • mindenre rászánni a kellő időt és gondot,

 • egy-egy tréfás szót a gyerekeknek,

 • örülni a holnapi napnak,

 • és: mindenkihez szeretettel lenni.

 

A JÖVŐBE LÁTÓ PROHÁSZKA, A PRÓFÉTA

2017.02.03

Tízenöt évvel ezelőtt Mohácson tartottam előadást Reményik Sándorról az ottani református pap meghívására. Ő szervezte meg utazásomat. Egy napot Simon Péter családjánál töltöttem. Ehhez a találkozóhoz fűződik a következő élményem.

A kb.60 éves férfi elmondta, hogy bizonyára, mint Prohászka kutatót érdekelni fog az a levél, amit annak idején édesapja, Simon Vendel, mint egykori kispap 1926 Húsvétján írt. A családi archívumból kivette és átadta nekem. Az ő beleegyezésével adtam közre 2010-ben.

A levél tartalmának háttere: Mint az esztergomi szeminárium kispapja felkereste 1925 őszén pap nagybátyjának javaslatára Prohászka Ottokár püspököt Fehérváron. A Sárdy Péter nevezetű nagybácsi ajánló levelet is írt Vendel unokaöccse érdekében.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Egyház

„Ki a betyár, ki a szent, magyar honban ki a szent?”

2017.02.08

Jó olykor újból idézni Mécs László híres vers-idézetét. Erről faggattak az újságírók 2009-ben is. A Demokratában nyolc évvel ezelőtt megjelent cikket most újból leközlöm.

 

Szulejmán szultán

2017.02.14

Amit a történész tud, de az iskolákban nem tanítják. A 150 évről rózsás képek alakultak ki mára!!! Ismerjük meg mi is az igazság!

Budáról ellopott iratokat  az isztambuli múzeumban magyar kutató nem kutathatja! Az anyagokat nem adják át a mai percig.

 

„De a Te szavadra kivetem a hálót”

2017.02.15

A szeretetről szóló elmélkedés nagy utat tett meg e pár hét alatt. És jönnek a reflexiók. Legtöbben úgy érzik. mintha nekik szólna minden mondat. Egyikük azt írta, hogy a Szeretet kézikönyvét kapta kézhez. Úgy tűnik, hogy sokan vártak erre, hiszen ez az Evangélium lényege. Egy püspök atya megköszönte, hogy elküldtem, mert neki is jót tett, és 120 példányt kért papjai számára.

 

14 aranyperc Eperjes Károly színművész úrral

2017.02.20

Eperjes Károly művész úrnak hálás szeretettel köszönöm a magam és a gyermekeink nevében, a Székelyhídon elhangzott nagyszerű beszédét! Köszönöm mindannyiunk nevében a magyar Kultúra Napjának méltó megünneplését!! Imádságos szeretettel kérem Isten áldását a ma élő egyik legnagyobb magyar gondolkodóra, előadó művészre!!

Tisztelettel,

Csaba t. 

 

 

Fekete István: Az ima.

2017.02.27

Az ima nálam nagyon régen kezdődött. Szinte emlékeim legelején. Ülök az ágyban és egy pár száraz, öreg kéz összefogja az enyéimet.  - Mondd, kisfiam...- És én mondtam utána az imát. Az ágy puhasága simogatott, az est zsongított, az álom a szemem körül járt és én mondtam az imát, és gyönge gyermeki képzeletemmel felemeltem lelkem az Istenhez.
Később – a diákévek kamaszos rohanásában – az ima a templomot jelentette, ahol elcsitultak a zűrzavaros vágyak, lassúra vált a lépés, tompán koppantak a szentelt kövek és az oltár előtt lobogó örökmécs mindig megmelegített, ha kinyújtottam feléje didergő kezemet. Ekkor már nem könyvből imádkoztam és nem is a régi kis imádságokat mondtam. A kivilágosodó értelem szavakat keresett, melyek újak
 voltak és csak az én örömömet, bánatomat, kérésemet vitték az Örökkévaló elé.

 

IMÁDKOZZUNK ELÖLJÁRÓINKÉRT!

2017.02.27

Rómából egy levél érkezett, egy bencés atyától a Via del Casaletto-i házukból, ezt továbbítom most mindazoknak, akiknek fontos a keresztény magyarság élete. Tovább küldöm azért is, mert a levél bepillantást enged a diaszpórában szétszórt magyarság észjárásába. Ez mindenképpen józanabb, hiszen érdekmentes, és nem fertőzi az anyaországi politikai küzdőtér indulatoktól terhelt szelleme. Itthon még mindig tart az  agymosás, és nagyon sokan nem a tényeket nézik, hanem bedőlnek a hazugsággal teli álhíreknek. Akárki akármit mond, ez a kormány eddig többet tett az országért, mint elődei, akik a Nyugatról érkező liberális szabadgondolkodás jegyében akarták átalakítani nemzetünk ezeréves hagyományait. Ez a római levél legyen figyelmeztetés mindannyiunk számára, hogy imáinkkal segítsük a keresztény magyarság boldogulásáért dolgozó vezetőinket.

 

N A G Y B Ő J T - „A keresztfához megyek….”

2017.03.02

Az emberiség történetében a legnagyobb történés Jézus Krisztus. Ő alapjaiban forgatta fel az ember életét. Ezért érthető, hogy két részre osztjuk történelmünket: Krisztus előtt-Krisztus után. Személye, tanítása Örömhír, görögül euangélion. Ő jelen van követöinek, a hívő keresztényeknek életében, gondolatában, eseményeiben. Ő ad értelmet, jogosultságot, reményt életünk egészében és napi teendőinkben, jó napokban, rossz napokban, szenvedéseikben, megpróbáltatásaikban. Nekik, nekünk élni azért nem szégyen, mert Ő élt. És szenvedni is csak azért nem gyalázat, mert Krisztus vállára vette a keresztet, melyre rettenetes kínok között szögekkel felfeszítették. Azóta a szenvedés isteni szintre emelkedett.

 

„SENKINEK SEM BIZTOS A HOLNAPJA….”

2017.03.06

Ha Isten egy pillanatra elfelejtené, hogy én csak egy senki vagyok, egy rongybábú, és még egy kis élettel ajándékozna meg, azt maximálisan kihasználnám. – Talán nem mondanék ki mindent, amit gondolok, de meggondolnám azt, amit kimondok. – Értéket tulajdonítanék a dolgoknak, nem azért, amit érnek, hanem azért amit jelentenek. – Keveset aludnék, többet álmodnék, hiszen minden becsukott szemmel töltött perccel hatvan másodperc fényt veszítünk.

 

Cardijn bíboros - AZ ÉLET NYOLCVANNÁL KEZDŐDIK

2017.03.07

Jó hírem van számotokra! Az első nyolcvan év a legnehezebb, a második már nem más, mint születésnapi rendezvények sora. Ha egyszer elérted a nyolcvanéves kort, mindenki vinni akarja csomagodat, és fel akar segíteni a lépcsőn. Ha elfelejted a saját nevedet, vagy valaki másét, vagy egy megbeszélt találkozót, vagy a saját telefonszámodat, vagy három helyre is elígérkeztél ugyanarra az időpontban, vagy elfelejted, hogy hány unokád van, nem kell tenned semmi egyebet, csak közölni, hogy te már nyolcvanéves vagy.

 

 

Henri Boulad felveszi a magyar állampolgárságot

2017.03.16

Kérvényezte a magyar állampolgárságot, és a jövő hét folyamán az ezt igazoló okiratot átveheti Orbán Viktor miniszterelnöktől – jelentette be a híres alexandriai jezsuita, Henri Boulad március 11-én, a budapesti Párbeszéd Házában tartott, „Globalizáció és kereszténység” című előadása kezdetén.

 

MIÉRT ROBBANTOTTÁK FÖL A SÁTÁN CSATLÓSAI AZ EGYHÁZI ISKOLÁKAT?

2017.03.27

Sokan csodálkoznak azon, hogy miért van annyi baj a mai fiatalsággal mind tanulmányi, mind erkölcsi síkon. Erre szeretnék szerény hangú választ adni a kezemben tartott egykori ciszterci diákom,Büki Kálmán visszaemlékezése alapján.

 

Mi lesz veled Fiam?

2017.04.07

_nagyhet_gyononyoru.jpg

 

"Könyörülj rajtunk Uram!”

2017.04.15

Nagyböjt utolsó hete közeleg. És szomorú vagyok. Szomorú, mert Európa társadalmainak túlnyomó többsége ostoba, nemtörődöm, rest és hitetlen. Itt játszódik a szeme előtt saját megsemmisülésének forgatókönyve, egy történet csakúgy, mint a kétezer évvel ezelőtti fájdalmas eseménysor, amelyről nem vesz tudomást, amellyel gúnyolódik, vagy amelyet nem is ismer már.

 

Mappák találhatók

Mappák nem találhatók