Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Elmélyülés

Cikkek

N A G Y B Ő J T - „A keresztfához megyek….”

2017.03.02

Az emberiség történetében a legnagyobb történés Jézus Krisztus. Ő alapjaiban forgatta fel az ember életét. Ezért érthető, hogy két részre osztjuk történelmünket: Krisztus előtt-Krisztus után. Személye, tanítása Örömhír, görögül euangélion. Ő jelen van követöinek, a hívő keresztényeknek életében, gondolatában, eseményeiben. Ő ad értelmet, jogosultságot, reményt életünk egészében és napi teendőinkben, jó napokban, rossz napokban, szenvedéseikben, megpróbáltatásaikban. Nekik, nekünk élni azért nem szégyen, mert Ő élt. És szenvedni is csak azért nem gyalázat, mert Krisztus vállára vette a keresztet, melyre rettenetes kínok között szögekkel felfeszítették. Azóta a szenvedés isteni szintre emelkedett.

 

IMÁDKOZZUNK ELÖLJÁRÓINKÉRT!

2017.02.27

Rómából egy levél érkezett, egy bencés atyától a Via del Casaletto-i házukból, ezt továbbítom most mindazoknak, akiknek fontos a keresztény magyarság élete. Tovább küldöm azért is, mert a levél bepillantást enged a diaszpórában szétszórt magyarság észjárásába. Ez mindenképpen józanabb, hiszen érdekmentes, és nem fertőzi az anyaországi politikai küzdőtér indulatoktól terhelt szelleme. Itthon még mindig tart az  agymosás, és nagyon sokan nem a tényeket nézik, hanem bedőlnek a hazugsággal teli álhíreknek. Akárki akármit mond, ez a kormány eddig többet tett az országért, mint elődei, akik a Nyugatról érkező liberális szabadgondolkodás jegyében akarták átalakítani nemzetünk ezeréves hagyományait. Ez a római levél legyen figyelmeztetés mindannyiunk számára, hogy imáinkkal segítsük a keresztény magyarság boldogulásáért dolgozó vezetőinket.

 

Fekete István: Az ima.

2017.02.27

Az ima nálam nagyon régen kezdődött. Szinte emlékeim legelején. Ülök az ágyban és egy pár száraz, öreg kéz összefogja az enyéimet.  - Mondd, kisfiam...- És én mondtam utána az imát. Az ágy puhasága simogatott, az est zsongított, az álom a szemem körül járt és én mondtam az imát, és gyönge gyermeki képzeletemmel felemeltem lelkem az Istenhez.
Később – a diákévek kamaszos rohanásában – az ima a templomot jelentette, ahol elcsitultak a zűrzavaros vágyak, lassúra vált a lépés, tompán koppantak a szentelt kövek és az oltár előtt lobogó örökmécs mindig megmelegített, ha kinyújtottam feléje didergő kezemet. Ekkor már nem könyvből imádkoztam és nem is a régi kis imádságokat mondtam. A kivilágosodó értelem szavakat keresett, melyek újak
 voltak és csak az én örömömet, bánatomat, kérésemet vitték az Örökkévaló elé.

 

„De a Te szavadra kivetem a hálót”

2017.02.15

A szeretetről szóló elmélkedés nagy utat tett meg e pár hét alatt. És jönnek a reflexiók. Legtöbben úgy érzik. mintha nekik szólna minden mondat. Egyikük azt írta, hogy a Szeretet kézikönyvét kapta kézhez. Úgy tűnik, hogy sokan vártak erre, hiszen ez az Evangélium lényege. Egy püspök atya megköszönte, hogy elküldtem, mert neki is jót tett, és 120 példányt kért papjai számára.

 

Megjelent legújabb lelkigyakorlatom a szeretetről

2017.01.05

wp_20161221_08_56_53_pro.jpg

 

” Uram,taníts meg minket szeretni II.”

2016.11.18

II.rész

 

„Krisztus lakjék szívetekben, s gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben” (Ef 3,16)

Ahhoz, hogy megértsük, és magunkévá tudjuk tenni az istenies szeretetről szóló fejezet lényegét, nagyon kell ismernünk és szeretnünk Jézus Krisztust. Ezért mindenképpen kezünkbe kell vennünk a Szentírást, természetfeletti életünk eszmerendszerének Szent Lélek által hitelesített dokumentumát. Aki élő hittel elfogadja az evangéliumban olvasható kinyilatkoztatás igazságait, olyan kristálytiszta és logikus rendszer birtokosává válik, mely megnyugtató választ képes adni a tudatunkat széjjelfeszítő kitől-hogyan-honnan-hová-miért kérdésekre. Minden arra az alaptézisre épül, hogy az öröktől létező Isten teremtette mindazt, amit mi világegyetemnek, univerzumnak nevezünk. Azt az energiát (őserőt) pedig, amellyel ezt a teremtést létrehozta, ős-szeretetnek hívjuk. Dante a Divina Commediában Primo Amorenak nevezi,- jelezvén, hogy minden látható és láthatatlan teremtmény ebből az „első”, vagyis az ősszeretetből jött létre.

 

„ Uram, taníts meg minket szeretni”

2016.08.30

 

„Nagy dolog a szeretet”, írja Kempis Tamás. Igen!  Ez a legnagyobb emberi élmény. Ezt vallják a nagy gondolkodók szent János apostoltól kezdve, – akiről az Írás annyiszor megjegyzi, hogy ő az, akit nagyon szeretett az Úr. És Szent Pál szeretet himnuszánál szebbet eddig senki nem tudott írni. Állandóan hangoztatja is, hogy „mindaz, amit tesztek, szeretetből történjék”  (1Kor 16,24), és „ mindennek a szeretetben kell meggyökerezve és megalapozva lennie.” (Ef 3, 14).

 

Szerencsés Károly: Jóvátételbe adott nemzettudat

2016.07.04

Szerencsés Károly – 2016.06.27. 02:11 

Sokan meglepődve tapasztalják napjainkban, hogy a nemzettudat örömmel is párosulhat. Nem csak tiltakozással, felháborodással, az igazság megcsúfolása elleni lázadással. És az is váratlan, hogy titkolni sem kell, nem valami elfojtott érzés, nem lesütött szemek röpke feltekintése egy találkozó tekintet erejéig, hanem az összetartozás élményének elementáris erejű megnyilvánulása. Nincs elrejtve versek sorai közé, dalok hangulataiba, zakó hajtókája mögé bújtatott kokárdák színeibe.

A magyar nemzettudat szilárd és magától értetődő volt a régi korokban: történelmileg halmozódott fel, már a pusztai vándorlás alatt dalban, mesében, szokásokban, hitben. Csak így lehetett sikeres a honfoglalás, az államalapítás, amelyek idején a régire új vallás épült, új szokásjog, új törvények. 

 

 

Felház – fiatalok százai imádkoznak hetente Magyarországért

2016.05.10

Futótűzként terjedt a híre a fiatalok között...van egy hely, ahol hetente egyszer együtt dicsérhetjük az Urat és imádkozhatunk az országért! Hárman kezdték el és fél év alatt több százan csatlakoznak hozzájuk hetente. Felekezettől, gyülekezettől függetlenül egy akarattal gyűlnek össze és imádkoznak azért, hogy az országban ébredés legyen, hogy Isten vegye át a vezetést az emberek életében. 

 

Vallásgyalázás Budapesten - nem hagyhatjuk szó nélkül...

2016.04.20

Néhány magát liberálisnak és jogvédőnek tartó szervezet képviselője tartott demonstrációt április 10-én a budapesti Lengyel Nagykövetség előtt azért, mert Lengyelországban a hetekben fölmerült az abortusztörvényen való szigorítás kérdése.