Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


„De a Te szavadra kivetem a hálót”

2017.02.15

A szeretetről szóló elmélkedés nagy utat tett meg e pár hét alatt. És jönnek a reflexiók. Legtöbben úgy érzik. mintha nekik szólna minden mondat. Egyikük azt írta, hogy a Szeretet kézikönyvét kapta kézhez. Úgy tűnik, hogy sokan vártak erre, hiszen ez az Evangélium lényege. Egy püspök atya megköszönte, hogy elküldtem, mert neki is jót tett, és 120 példányt kért papjai számára.

Annak ellenére, hogy szeretni születtünk, vagyis magunkkal hozott isteni ajándék a szeretni tudás, mégis sokat kell fejlődnünk ahhoz, hogy szeretetünk felnőjön az Úr Jézustól megkívánt szeretethez. Nagy művészet és nagy tudomány a krisztusi szeretet.

Vajon ezt lehet tanulni? Egészen biztos, hogy lehet. Sokat tanulhatunk magából az evangéliumból. Nézzünk csak mélyebben a történésekbe, és figyeljük meg, hogyan tanította meg Jézus az istenies szeretetre apostolait, például Simon Jónás fiát, Pétert,” az első pápát”.

Köztudott, hogy Péter szangvinikus, hirtelen, de nagyon őszinte, melegszívű ember volt. Ami a szívén, az a száján. Mint vérbeli halász, nagyon értett a mesterségéhez, és nem szerette, ha kioktatják, különösen, ha az oktatás nem halásztól, hanem egy ácstól jön. Azt még mi, városi emberek is tudjuk, hogy az igazi fogás hajnal tájt van,- akkor „húznak a halak”. Tudjuk a leírt történetből (Lk 5, 1-11), hogy Péter társaival együtt egész éjszaka kint volt a vízen, de nem volt szerencséjük: egyetlen halat sem fogtak, még egy kis keszeget sem. Mit fog mondani otthon az asszonynak? Miközben így méltatlankodott, nagy tömeg kíséretében a parthoz érkezett Jézus. A festői tabló megint a Mester rendezői zsenialitását dicséri: belép Péter bárkájába, és megkéri, lökje beljebb a parttól. Így rögtönzött szószék lett a csónak, onnét prédikált a népnek, mely nem tudott, és nem is akart elszakadni tőle.

A bibliamagyarázók úgy vélik, hogy mindez akkor történt, amikor valami miatt feszültség támadt a mester és tanítványai között. Ezt akarta feloldani végtelen tapintattal. Úgy tett, mintha semmit sem tudna az éjszakai kudarcról, ránézett Péterre, s csak ennyit mondott: ”Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat”. Ismervén a tanítvány modorát, nem csodálkozom, hogy ezt az abszurd ötletet nem hagyta szó nélkül, hiszen fényes nappal magára valamit is adó halász nem vet ki semmiféle hálót. Így is történt, kissé ingerülten kezdte, de aztán jobbnak látta megadni magát: ”Mester, egész éjszaka keményen dolgoztunk, és semmit se fogtunk, d e   a   t e   s z a v a d r a   k i v e t e m   a   h á l ó k a t”.

Nem is gondoljuk, hogy Péterben milyen óriási változás ment végbe ezekben a percekben. Szavai mögött fellelhető az istenies szeretet teljes struktúrája, mindent elsöprő vihara, aszkézisének térdre kényszerítő energiája és misztikájának egeket nyitó extázisa. Tudniillik a krisztusi szeretet azt teszi, amit az ösztönös szeretet legtöbbször nem tud megtenni: segít kilépni önmagunkból, amihez óriási lendület kell. Amikor azt mondjuk: „ezt már képtelen vagyok megtenni”, akkor segít a kegyelem, fordulat áll be, és elhangzik Péter ajkán:”de a Te szavadra megteszem”. Amit Péter nem tudott megtenni a maga erejéből, azt megteszi Jézus iránti szeretetből. Minél önteltebb valaki, annál kilátástalanabb nála ez a fordulat.

Az annyiszor hangoztatott megtérésnek ez az első jele, mely új, eddig ismeretlen energiákat szabadít fel lelkünkben. Mindez azért van, mert közben akcióba lép az, aki miatt kiléptünk önmagunkból. Jézus azonnal és kézzelfoghatóan válaszol Péternek: fényes nappal is lehet halászni, sőt százszor annyi halat fog ki, mint amit fogott volna hajnalban. Ezért szólt társainak: jöjjenek, mert egyedül nem boldogul a sok hallal.”Azok odamentek, és annyira megtöltötték mind a két bárkát, hogy azok már-már elsüllyedtek”….Az Úr Jézus soha nem marad adós, ha egyszer azt mondjuk neki: „A Te szavadra megteszem”… Ekkora ereje és hatalma van a konverziónak.

Különben „a te kedvedért” szindróma ismeretes a mindennapi életben. A lovagkorban így mondták a szerelmesek: ”Számomra óhajod parancs”. Ez a leghatásosabb „fegyver” a pedagógusok kezében is. De legelőször az édesanyák élnek vele. Én is háromévesen tanultam el tőle, a Drágától. Hadd írjam le 98 évesen az angyali jelenetet:Nem tudom, hogy ki hogyan van a spenóttal, de én sehogy sem szerettem. Már pedig a vastartalma miatt a spenót „kötelező” étel. Nemtetszésemet, undoromat az úri osztálybelieknél ismeretlen stílusban fejeztem ki: egyszerűen a falra köptem. És mit tesz ilyenkor egy édesanya? Mivel lehet egy ilyen renitens szörnyeteget megszelídíteni? ”Kicsi fiam, anyu kedvéért csak ezt az egy kanálkára valót nyeld le”….. és közben úgy nézett rám, mint a Sixtusi Madonna. Persze, hogy lenyeltem. De a nők, még ha édesanyák is, rafinált teremtmények. Sorra vette apámtól kezdve a család összes tagját, még kedvenc kis kanári madaramat is, a Mandit. Elérte célját, és a tányér üres lett. Kilencven év óta m i n d e n   spenót-evésnél kacagva élem át a szeretni tanítás és tanulás mennyországi leckéjét. Gya -            korlom is, és nagy sikereket könyvelek el a hozzám forduló, tanácsomat kérők körében. (Köztük nem egy anyós)

De ezzel még nincs vége a történetnek. Épp a lényeg maradna el, ha nem figyelnénk Péter drámai vallomására. Annyira hatással volt rá az elképzelhetetlennek vélt csoda, hogy           saját bárkájában rémület fogta el, leborult Jézus lába elé, és remegve kérte.:” menj el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok”. Erre Jézus újabb csodával áll elő. Látván Péter megsemmisülését, új dimenzióba emeli lelkét: „ Ne félj ! Mostantól nem halakat, hanem embereket fogsz halászni”

Ime, mi minden történik, ha egyszer végre valahára ki tudjuk mondani: Uram, a Te  szavadra megteszem, amit kérsz! Olyan változás állhat be életünkbe, hogy magunk se ismerünk önmagunkra. Tessék megpróbálni! Állítom, sőt ígérem, hogy ahányszor Péter apostol megrendítő alázatával kilépünk önmagunkból, és átadjuk magunkat az isteni akaratnak, mindig győzni fogunk, és életünk bárkája megtelik kegyelemmel.

                                                                                + szabolcs atya