Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


MENNYBEMENETEL

2017.05.26

A  LEGYŐZHETETLEN KRISZTUS.

 

A mai vasárnap elkezdődik a krisztusi dráma utolsó felvonása. Húsvét után negyven nappal  Jézus végleg itt hagyja a Földet, és emberi szemmel többet senki nem láthatja, füllel nem hallhatja, kézzel nem érintheti. Az általunk ismert és használt dimenziókból kilép, és egy nekünk még ismeretlen másikba távozik.

Mi ezt már tudjuk, de az apostolokat lelkük legmélyéig felkavarta, és hangosan kijelentették: ”nem értjük, mit beszél” (Jn 16,18). De ez az idő nem sokáig tartott. Lassan, lépésről-lépésre összeállt az evangéliumi tabló. Mi is történt Nagycsütörtök óta?: Utolsó vacsora-  Júdás, Getszemáni kert-  Kaifás, Heródes, Pilátus-  Golgota, keresztre feszítés-  Feltámadás, Mária Magdolna, Emmausz,Tamás- Csodálatos halfogás—„Veletek maradok a világ végéig…Ne féljetek, én legyőztem a világot..Küldöm nektek a Vigasztaló Szentlelket”. Mindez negyven nap alatt történt: Húsvéttól Mennybemenetelig.

A liturgia ezt a hat hetes időszakot élteti át velünk hihetetlen drámai erővel. Teszi ezt ugyanazzal a céllal, mellyel az Úr Jézus akarta és tudta is meggyőzni a nagypénteki borzalom miatt hitükben megrendült apostolait.  A tét óriási! Meg kellett mutatni nekik, hogy ő mint Messiás, mint Istennek Fia, ura mindennek és mindenkinek: Pilátusnak éppúgy, mint Tiberius császárnak, a Betlehemben éneklő angyaloknak éppúgy, mint a sátánnak. Ura az életnek és a halálnak. Kérdezi is Pál apostollal: „Halál, hol a te fullánkod? Halál, hol a te győzelmed? (1Kor 15,55). A választ Ő adja meg: „Én vagyok az Első és az Utolsó…Halott voltam, de most örökkön-örökké élek. Nálam van a halál és az alvilág kulcsa” (Jelenések könyve 1,18).

A mennybemenetel a keresztény ember legnagyobb ünnepeinek egyike. Ma győződhetünk meg arról, hogy sohasem a gonoszé az utolsó szó. Ma élvezzük, hogy a Föld gravitációjánál van egy még erősebb és legyőzhetetlen vonzás, mely Krisztust és övéit felragadja az Égig.

Ma értem meg a Glóriát, az Alleluját, a Te Deumot, Beethoven Missa solemnis-ét. Ma tudom felfogni, mit jelent szeretni, és hinni a szeretet végső győzelmében. Ma a legyőzhetetlen Krisztus diadalünnepe van: Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat!

                                                                                                   + sz.atya