Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Gondolatok

Cikkek

CSURKA ISTVÁN VIZIÓJA MAI HELYZETÜNKRŐL.

2016.06.06

Szisztematikusan folyik Európa megszállása. Az Európai Unió vezetői szemünk láttára a migrációt elősegítő intézkedéseket hoznak. Ezért van az, hogy a népvándorlás mozgatóit és szállítmányozóit senki sem állította elő.  Egyetlen hajót sem süllyesztettek el, tettek használhatatlanná. Egyetlen gazdag közel-keleti állam sem vett gondozásba néhány ezer vándort.  Nem volt akció az embercsempészek ellen gondatlanságból okozott emberölés miatt.  Semmiféle "zöld program" nem fogalmazódott meg, miként lehetne legalább kissé termővé tenni a földet ott, helyben.

 

KI HOL, MIKOR, MIÉRT, MIBE, KIBE INTEGRÁLÓDJÉK?

2016.05.22

A világon mindennek megvan a maga elegendő oka, törvénye, belső mozgató rugója. A természetben uralkodó és az univerzumot irányító immanens és transcendens törvényrend ellen cselekedni nemcsak értelmetlen, de életve-

szélyes is. Gondoljunk a magasfeszültségű vezetékhálózat halálfejes jelzőtáb-

lájára!

A több ezeréves zsidó-görög-római kultúra talajába vetett krisztusi evangé-

lium életszemlélete, vagyis a megváltás, szeretet, áldozat, felelősség önma-

gunkért és a ránkbízottakért képezi a krisztusi filozófia lényegét. Ez az eszme-

rendszer teljesen elüt az iszlám filozófiától. Ennek a feloldhatatlan ellentét-

nek kézzelfogható jele a nyugaton tapasztalható szeparáltság: gettóba mene-

kültek a bevándorló muszlimok. Nem tudnak, és nem is akarnak integrálódni

abba a világba, mely befogadta őket.

 

E rövid, de nélkülözhetelen eszmefuttatás után olvassuk el az ausztrál mi – niszterelnöknő nyilatkozatát. Nyílt, igaz, egyenes  beszéd,- nem kell hozzá

magyarázatot fűzni.

 

Veszprémi érsek: „Európa a bevándorlók számára háborús terület, nem alkalmazkodni, hanem hódítani jönnek”

2016.05.03

„Szent háború: Európa leigázása történik az iszlám által”

Beszélgetés Márfi Gyula veszprémi érsekkel

 

Az európai ember életében Isten helyét elfoglalta a pénz és az élvezetek. Az iszlám pedig elfoglalja Európát. Nem fegyverrel, hanem hittel. Erről is beszélt Márfi Gyula veszprémi érsek a Naplónak nyilatkozva, hangsúlyozva, hogy amit mondott, az saját, személyes véleménye.

Az egyházi vezető hetekig fontolgatta, hogy megszólaljon­-e a migránstémában, hiszen a katolikus egyház magyar képviselőinek korábbi nyilatkozatait szövegkörnyezetből kiemelve vagy más kontextusba helyezve ­komoly felzúdulás követte.­

 

ÉG A PUSZTA

2016.04.14

gróf Andrássy Imréné memoárja 1948-ból

 

Olyan könyv van a kezemben, melyet néhány héttel ezelőtt egykori 5/b osztályom egyik 80 éves diákjától kaptam. Agg életemnek legmegdöbbentőbb esetéről számolok most be, kérve mindenkit, hogy aki olvassa, küldje tovább és terjessze. Elöljáróban még annyit, hogy minden mondatomat a 2015-ben Corvina Kiadónál megjelent könyv alapján írom.

 

BEHÓDOLÁS

2016.03.29

M. Houellebecq regénye az iszlám hódításáról

 

A francia író eme regénye már a megjelenés előtt óriási visszhangot keltett. A könyv bemutatójára éppen Charli Hebdo elleni merénylet napján került volna sor. E miatt a Behódolás még nagyobb siker lett. Most csak a regény befejezéséről mondanám a leglényegesebbet: az ateistává üresedő keresztény maradékok előbb v. utóbb, de sorra behódolnak az iszlámnak, amely megoldja a nyugati társadalmat feszítő szociális problémákat is.

 

EMBEREK!

2016.03.24

Részlet Petr Pit’ha püspök prágai beszédéből

 

E lehető legmagasabb titulussal szólítom meg Önöket, mert az ember Isten képmása, és magasztos jelekkel van felékesítve: ésszel, lelkiismerettel és felelősséggel.

Azért jöttünk itt össze, hogy emlékezzünk a háborúk és a totalitárius rendszerek áldozataira. Ünnepségünk címe Mene Tekel, vagyis megméretetett, könnyűnek találtatott. Ezek a titokzatos szavak Nabukodozonor fia palotájának falán jelentek meg, amikor lakomát rendezett, ahol a jeruzsálemi templomból ellopott szent edényeket megszentségtelenítette. Ez birodalma bukását jelentette. Nem tanult saját apja történetéből.

 

Ki nekem Jézus Krisztus?

2016.03.14

Vas István költő:

Gyermekkoromban semmit sem tudtam Jézusról. És előbb lettem marxista, mint keresztény….

 

« előző

1 | 2 | 3 | 4