Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


KI HOL, MIKOR, MIÉRT, MIBE, KIBE INTEGRÁLÓDJÉK?

2016.05.22

A világon mindennek megvan a maga elegendő oka, törvénye, belső mozgató rugója. A természetben uralkodó és az univerzumot irányító immanens és transcendens törvényrend ellen cselekedni nemcsak értelmetlen, de életve-

szélyes is. Gondoljunk a magasfeszültségű vezetékhálózat halálfejes jelzőtáb-

lájára!

A több ezeréves zsidó-görög-római kultúra talajába vetett krisztusi evangé-

lium életszemlélete, vagyis a megváltás, szeretet, áldozat, felelősség önma-

gunkért és a ránkbízottakért képezi a krisztusi filozófia lényegét. Ez az eszme-

rendszer teljesen elüt az iszlám filozófiától. Ennek a feloldhatatlan ellentét-

nek kézzelfogható jele a nyugaton tapasztalható szeparáltság: gettóba mene-

kültek a bevándorló muszlimok. Nem tudnak, és nem is akarnak integrálódni

abba a világba, mely befogadta őket.

 

E rövid, de nélkülözhetelen eszmefuttatás után olvassuk el az ausztrál mi – niszterelnöknő nyilatkozatát. Nyílt, igaz, egyenes  beszéd,- nem kell hozzá

magyarázatot fűzni.

 

Ime a szöveg:

 

Ez a második alkalom, hogy Julia Gillard ezt merte mondani! Julia G. egy friss szellőhöz hasonlít, aki bátran és kitartással vezeti országát. Az egész világnak ilyen vezetőkre van szüksége!!!

 

Muszlimok, akik az iszlám sharia törvényei szerint akarnak élni, hagyják el Ausztráliát! Ezt újból hallhatták múlt szerdán, amikor a kormány a radikálisok ellen fordult, hogy a lappangó terror támadásoknak elejét vegye. 

  Gillard ismét feldühítette az ausztrál muszlimok egy részét szerdán a következővel: támogatja a kémelhárítókat abban, hogy lehallgassák a mecseteket.

Idézünk:

 

 A BEVÁNDORLÓKNAK, KELL ALKALMAZKODNIUK, NEM AZ AUSZTRÁLOKNAK ...fogadják ezt el, vagy távozzanak!!

 

Tarthatatlan állapot, hogy az ausztráloknak folyton nyugtalankodniuk kelljen amiatt, hogy vajon megsértettek-e éppen valakit vagy a kultúráját. A Bali szigeteken történt támadások óta észrevehetően megnövekedett a patriotizmus az ausztrálok nagy részénél.

 

 A mi kultúránk két évszázad sok küzdelme, megpróbáltatása és győzelme eredményeként fejlődött ki, melyet férfiak és nők vívtak, akik szabadságra vágytak.

Az anyanyelvünk, országunk első nyelve ANGOL, nem spanyol, libanéz, arab, kínai, japán, orosz vagy bármilyen más nyelv.

Aki itt akar élni, annak meg kell tanulnia a nyelvünket!!

 

Az ausztrálok nagy része hisz Istenben. Ez nem valamilyen keresztény, jobboldali, erőszakos politikai nyomás, hanem tény, mert ezt a nemzetet keresztény férfiak és nők alapították keresztény hitükre támaszkodva és mindezt érthetően és világosan dokumentálták is. Minden kétségen kívül helyes, ha mindezt hirdetjük iskoláinkban is.

 

Ha Istent nem tudjátok elfogadni, sértőnek érzitek, akkor azt ajánlom, hogy gondolkozzatok azon, hogy a világ valamelyik más részében keressetek új hazát, mert Isten a mi kultúránknak egy része.éljünk együtt

Mi el akarjuk fogadni a ti hiteteket és nem akarjuk megkérdőjelezni. Csak annyit kérünk, hogy ti is fogadjátok el a mi hitünket, hogy békés harmóniában tudjunk élni együtt.

 

Ez a MI ORSZÁGUNK, a MI FÖLDÜNK, és a MI ÉLETFORMÁNK és azt akarjuk, hogy nektek is meg legyen minden lehetőségetek arra, hogy élvezzetek itt mindent.

De ha nem tudjátok abbahagyni a panaszkodást, siránkozást és elfogadni a zászlónkat, fogadalmainkat, keresztény hitünket és életmódunkat, akkor azt ajánlom, hogy használjátok ki a nagyszerű ausztrál lehetőséget: ‘A TÁVOZÁS JOGÁT’.

 

Ha itt nem vagytok boldogok, akkor menjetek máshova. Mi nem kényszeritettünk titeket arra, hogy idegyertek. Ti kértétek, hogy idejöhessetek. Tehát fogadjátok el az országot, amely befogadott titeket.